دیتاشیت های جمع آوری شده

(موتور های DC,موتور های AC) توسط گروه عصر رباتیک :

دیتاشیت موتور
معرفی دیتاشید های موجود درسایت

دیتاشیت موتور های DC :

 1. DC Motor 37GB3530 Series
 2. ZGA12FTT
 3. ZGB25RQ & ZGA25RP
 4. ZGA28RO & ZGA32RB
 5. ZGA37FH & ZGB37FH
 6. ZGA37REE
 7. ZGB37RH
 8. ZGB42FEE & ZGA42FH
 9. ZGA42REE
 10. ZGA42RH
 11. ZGA60RM & ZGA60RHH
 12. ZGB60FH & ZGA60FM
 13. ZGB102FEE & ZGB102FH
 14. ZGB102FGG
 15. ZGB102FH
 16. ZGX24RP
 17. ZGX28RO
 18. ZGX36RH
 19. ZGX45RGG & ZGX50RHH
 20. ZWL-FP

دیتاشیتموتور های AC:

 1. 49TYZ AC
 2. 50KTYZ AC
 3. 60KTYZ AC

دیتاشیتاستپ موتور ، سرو موتور و درایور ها:

 1. TB6560AHQ
 2.  Phase Step Motor Drive SR2
 3.  Phase Step Motor Drive SR8-Plus
 4. SERVO MOTOR SG90