روش پرداخت عصررباتیک:

روش پرداخت صورتحساب در عصررباتیک تنها از طریق کارت به کارت از طریق تمامی کارت های عضو شتاب به یکی از شماره حساب های زیر می باشد.

نام صاحب حساب سعید رنجبر

 

بانک  سپه :

شماره کارت : 5892101250115249

شماره شبا  : IR030150000000401302640907

***************************

بانک ملت :

شماره کارت : 6104337836588390

شماره شبا  : IR1801200010000005689815428

***************************