روش‌های ارسال

سفارشات طبق رویه‌های زیر ارسال می‌شود :

  • تیپاکس
  • اتوبوس
  • اداره پست
  • باربری

 

نکات :

تیپاکس : جهت ارسال سریع تر و به موقع  باید سفارش خود را تا قبل از ساعت 5 عصر نهایی کنید در غیر این صورت بارروز بعد ارسال خواهد شد.

اتوبوس: با اولین اتوبوس محل شما همراه با بارنامه ارسال خواهد شد.

اداره پست: جهت ارسال سریع تر و به موقع  باید سفارش خود را تا قبل از ساعت 2 ظهر نهایی کنید در غیر این صورت بارروز بعد ارسال خواهد شد.