روش پرداخت عصررباتیک:

پرداخت صورتحساب در عصررباتیک به دو روش درگاه اینترنت بانک و از طریق کارت به کارت از طریق تمامی کارت های عضو شتاب به یکی از شماره حساب های زیر می باشد.

نام صاحب حساب سعید رنجبر

 

بانک  سپه :

شماره کارت : ۵۸۹۲۱۰۱۲۵۰۱۱۵۲۴۹

شماره شبا  : IR030150000000401302640907

***************************

بانک ملت :

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۳۶۵۸۸۳۹۰

شماره شبا  : IR1801200010000005689815428

***************************

نام ساحب حساب  حمید رضا پیرستانی

بانک صادرات :

شماره کارت : ۶۰۳۷۶۹۷۴۰۵۵۶۸۹۹۶

شماره شبا  : IR160190000000110605769000

***************************