روش پرداخت عصررباتیک:

روش پرداخت صورتحساب در عصررباتیک تنها از طریق کارت به کارت از طریق تمامی کارت های عضو شتاب به یکی از شماره حساب های زیر می باشد.

نام صاحب حساب سعید رنجبر

 

بانک  سپه :

شماره کارت : ۵۸۹۲۱۰۱۲۵۰۱۱۵۲۴۹

شماره شبا  : IR030150000000401302640907

***************************

بانک ملت :

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۳۶۵۸۸۳۹۰

شماره شبا  : IR1801200010000005689815428

***************************

نام ساحب حساب  حمید رضا پیرستانی

بانک صادرات :

شماره کارت : ۶۰۳۷۶۹۷۴۰۵۵۶۸۹۹۶

شماره شبا  : IR160190000000110605769000

***************************